Kakšno je duševno zdravje in dobro počutje zaposlenih v vašem podjetju?

Slika

Spoštovani!

Pred vami je vprašalnik, ki vam lahko pomaga določiti raven duševnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih v vaši organizaciji. ​Reševanje vprašalnika traja približno 5 minut. Po reševanju na vaš e-poštni naslov prejmete povezavo do poročila, ki si ga lahko shranite in si ga kadarkoli ponovno ogledate.

* Z nadaljevanjem se strinjate, da IRI Ljubljana zbira in uporablja posredovane podatke za namene e-obveščanja, od katerega se lahko kadarkoli odjavite.

Kako veliko je vaše podjetje?

1 / 11

V kateri panogi prvenstveno deluje vaše podjetje?


2 / 11

Prosimo, označite, v kolikšni meri se vaši zaposleni pri delu soočajo z navedenimi situacijami:

Časovni pritiski

Delovne obremenitve

Nadure

Soočanje s težavnimi strankami

Čustvena izčrpanost

3 / 11

Prosimo, označite, v kolikšni meri se vaši zaposleni pri delu soočajo z navedenimi situacijami:

Strah pred izgubo službe

Stagniranje v strokovnem razvoju

Nezavzetost pri delu

Nezadovoljstvo pri delu

4 / 11

Prosimo, označite, v kolikšni meri se vaši zaposleni pri delu soočajo z navedenimi situacijami:

Nejasnost delovnih nalog

Nezmožnost odločanja o lastnem delu

Dvoumne delovne vloge

Mikromanagement (natančno spremljanje dela podrejenih s prekomernim preverjanjem)

5 / 11

Prosimo, označite, v kolikšni meri se vaši zaposleni pri delu soočajo z navedenimi situacijami:

Mobing

Neustrezna komunikacija

Konflikti med zaposlenimi

Diskriminacija

6 / 11

V kolikšni meri:

se v okviru promocije zdravja na delovnem mestu v vašem podjetju posvečate področju duševnega zdravja?

vaša organizacija spremlja kazalnike duševnega zdravja (bolniška odsotnost, zavzetost…) pri zaposlenih?

pri načrtovanju ukrepov na področju duševnega zdravja upoštevate predloge zaposlenih?

7 / 11

V kolikšni meri:

znajo vodje pristopiti k zaposlenim, ki so v duševni stiski?

vodje prepoznavajo znake težav v duševnem zdravju pri zaposlenih?

vodje poznajo vire strokovne pomoči, kamor lahko usmerijo zaposlene, ki se srečujejo s težavami v duševnem zdravju?

8 / 11

V kolikšni meri:

lahko zaposleni s težavami v duševnem zdravju na delovnem mestu odkrito govorijo o teh težavah?

se zaposleni v primeru težav v duševnem zdravju obračajo na vodje ali kadrovsko službo?

9 / 11

Prosimo, da z DA, NE ali NE VEM, označite, ali vaše podjetje zagotavlja spodaj navedene ukrepe promocije duševnega zdravja na delovnem mestu.

Letni razgovori z zaposlenimi

Brezplačna psihološka svetovanja

Ozaveščanje o duševnem zdravju preko promocijskih materialov

Delavnice in izobraževanja s področja duševnega zdravja, obvladovanja stresa ipd.

Prilagoditev prostora in časa dela (fleksibilen delovnik, delo na daljavo ipd.)

Aktivnosti druženja in povezovanja (teambuilding, skupne športne dejavnosti ipd.)

Sistem mentorstva

Možnost daljšega neplačanega dopusta (sabbatical… )

10 / 11

Izpolnite vaše podatke, da vam lahko posredujemo rezultate vprašalnika.

11 / 11